Wednesday, September 19, 2012

Tid / Time

När tiden som minst räcker till för egen tid, för egna tankar för bara stillhet är det i sanning ett tecken på att skapa denna tid för mig själv.
Det är då ekorrhjulet snurrar alltför fort, och jag befinner mig i riskzonen för att helt springa ifrån mig själv.
Älskade jag, stanna upp! Andas djupt och med hela kroppen. Fyll kroppen med energi och själen med stillhet.
JAG är viktig och förtjänar uppmärksamhet, omvårdnad, omtanke och kärlek från mig själv.
Andas. Var. Lyssna.

When there isn't enough time for me, for my thoughts and just being, someone is really telling me that I have to make this time for myself.
It is then that I'm in danger of losing myself to all the musts and have to's of every day life.
Dear beloved me, stop! Breath deeply, from head to toe, and let energy fill my body and peace fill my soul.
I am important and deserve tender love and care from myself.
Breathe. Be. Listen.


No comments: