Saturday, July 30, 2011

Visitors

Nu har irlandsgänget anlänt, och det är full fart i huset. Andrew har sprungit omkring som en galning och lekt med alla; skyfflat sand på Grandad, brottats med Michael, ätit med Nan - alla har de fått sig en omgång.

Vi har även hunnit med att träffa J och M för en lekstund i lekparken i morse. Två illbattningar tillsammans kan inte bli annat än fullt ös. Vårt lillhjärta åkte rutschkana alldeles ensam för första gången, och det gick givetvis hur bra som helst. M ville gärna gunga, och då skulle såklart Andrew också gunga. M ville rida på gunghästen, då ville Andrew såklart åka på gungMC'n.
Det var ju i och för sig ganska lämpligt, eftersom de då höll sig på samma ställe så att de två mammorna hann få prata lite skit oxå. En nog så viktig del en lekdate.

Stjäl ett par minuter till bloggande efter att ha lagt Andrew. Det verkar tyvärr som att den lilla kraken har åkt på springmask, var alldeles väldigt irriterad i rumpan och kunde inte ligga still. Kommer bara alltför väl ihåg hur fruktansvärt det kliade, så jag lider med honom. Givetvis händer detta på en lördagskväll, så att vi får vänta till på måndag innan vi kan köpa maskmedel. Tror nämligen inte att Banminth eller Axilur är godkända kurer på barn... :D

Liam sitter ute och pratar med sin mor, Grandad har kört tillbaka M och S & A till Uppsala, och en viss ro har infunnit sig. Nu ska jag straxt börja på med disken och sen blir det nog en tidig kväll för samtliga. Resenärerna har varit uppe sedan halv två irländsk tid, och är förståeligt nog ganska matta.

The Irish crew has arrived, and the house is teaming with energy and buzz. Andrew has been running around like a mad banshee and played with everyone; covered Grandad in sand, wrestled M and eaten with Nan - they've all had they're share. 


We also had time for a playdate with J & M in the park this morning. Two mad little boys together cannot be anything but full steam ahead. Our little fella went on the slide all by himself today, and that went brilliantly of course. When M wanted to go on the swing, so did Andrew. M wanted a go on the rocking horse, Andrew had a go on the rocking MC. 
This was in all fairness quite handy, as with the two boys in the same spot the mothers had time to set the world right as well. A very important part of a playdate.


I'm stealing a few moments to write after putting Andrew to bed. The poor thing has got tape worm and is wildly uncomfortable; he just can't lie still and cries AJAJ. I still remember how awful the itch was, so I feel so sorry for him. Of course this had to happen on a Saturday night, with no chemists open until Monday. Somehow I don't think that the de-worming tablets for dogs would be appropriate...


Liam is at the moment chatting to his mother outside, Grandad is taking M, S & A back to Uppsala and there is a moment of piece in the house. I'll soon get started on clearing up after dinner and then there will be an early night for all. The weary travellers got started at 2.30am Irish time, and are a bit worn by now. Friday, July 29, 2011

Swimmingpöl / Swimming pool

Poolparty hos oss sommaren 2012! 
Självklart kommer vi då att ha nedanstående palmer som skuggar poolen...

Pool party next summer!
By then we will of course have the beautiful palm trees showing below to give shade to the pool...

Thursday, July 28, 2011

Teori och verklighet / Theory and reality

Min plan för dagen:
Frukost och sen lite Bolibompa för Andrew medan jag röjde undan efter frukost.
8.30: Fixa i ordning mamman, blöjbyte på lilleman
9.00: Avfärd mot affären för inhandling av mat. Per cykel och cykelvagn.
11.00: I ordningställande av lunch för liten, och därefter intagande av mat
11.30: Blöjbyte och sedan påbörjan av middagssovning
12.00: Liten sover djupt
därefter tar jag lugnt itu med dammsugning och förberedelse för middag
13.15: väcker jag lilleman och
13.30: går vi mot stationen för att möta S, B & A, och så självklart Elvis

Så här blev dagen:
fram till 8.30: enligt plan
9.00: mamman springer omkring naken och lägger undan tvätt
9.15: stoppar huvudet under kranen för att blöta håret inför sk. styling. Fortfarande till hälften naken.
9.30: cyklar som en galning till affären med cykelvagnen studsande omkring bakom mig. Marscherar omkring bland med-handlare som skrämda studsar åt sidan.
10.30: Sätter Andrew i cykelvagnen, en kasse vid hans fötter och halva innehållet ur kasse nr 2 i lastutrymmet bakom hans rygg, resten av kassen bredvid honom. Medan detta görs ramlar cykeln omkull, ivrigt påhejad av halvstormen som blåste, och i samma veva görs äggröra på asfalten av äggen som jag redan lagt i cykelkorgen.
10.35: Kopplar loss liten Andrew ur cykelvagnen och stormar med honom under armen in i affären igen, medan jag håller tummarna att cykeln med dess innehåll fortfarande står kvar när vi kommer ut igen. Plöjer min väg genom affären, hugger i farten ett paket ägg, slänger fram pengarna till kassörskan, ut genom dörrarna mot cykeln - som snällt står upp - hoppar över äggröran på asfalten, kopplar fast barnet med äggen säkert väntande på marken, stoppar desamma i den nu ganska deformerande cykelkorgen och hoppar upp på cykeln.
10.40: Trampar som en galning i halvstormsmotvind för att överhuvudtaget komma framåt.
11.00: Kliver på darrande ben av cykeln, och kånkar in med kassarna.
11.05: Värmer mat åt son och sitter sen med när han glupskt slukar allt.
11.35: Blöjbyte på sparkande och motvillig son, och sen upp till sängen för middagslur.
Tror jag ja.
12.05: Ger upp alla försök på att få det bitande barnet att somna
12.10: Bolibompa-passning av barnet medan mamma springer runt med dammsugaren.
12.50: Blöjbyte innehållande gårdagens inmundigade rödbetor, på sparkande och av trötthet gråtande barn.
13.00: Kopplar hundar, sätter barnet i vagnen
13.05: Ger barnet det hemliga sovvapnet - välling. Inom 15 minuter sover han.
14.00: Andas igen normalt och möter gänget vid tåget.

Tillsammans gick vi till de båda loppisarna och sen hemåt. Barnen lekte som tokiga, hundarna  - allra helst våra - betedde sig som tokiga och blev till sist förpassade till övervåningen, de vuxna åt som tokiga och en himla trevlig eftermiddag kväll avnjöts.
Nu sitter jag i soffan med ett glas rött och kämpar tappert för att hålla ögonen öppna. Ger dock snar upp...

My plan for the day:
Breakfast and then kiddies TV while I tidied up after brekkie.
8.30am: Get mammy sorted, then nappy change for the little man
9.00am: Leave for some food shopping. Travel with bike and bike buggy.
11.00: Getting lunch ready for Andrew, then eating same
11.30: Nappy change and then nap time for the little one
12noon: Andrew is out cold
where after I leasurly do the hoovering and prepare for dinner
13.15: I wake up Andrew and
13.30: start walking towards the train station to meet up with S, B & A and of course Elvis


What really happened:
until 8.30 according to plan
9:00am: Mammy running around naked putting the washing away
9.15am: sticks head under the tap to get the hair wet for some so called styling. Mammy still half naked
9.30: cycling like a woman posessed to the shop with the bike buggy jumping around behind me. Then marching around in the shop frightening co-shoppers 
10.30: Putting Andrew in the bike buggy with one bag by his feet, half the contents of bag no2 gets stuffed into the loading space behind Andrew's back and the resto of the bag on the seat next to him. While this is done, the bike falls assisted by the near storm, creating a tarmac scrambled eggs from the contents of my bike basket.
10.35am: Gets Andrew out of the bike buggy and storms back into the shop with him under my arm, while crossing my fingers that the bike with contents will still be there when we return. Plowing my way through the shop, grab a packet of eggs, chuck the money at the check out girl and then out to the bike - still waiting upright. I jump over the tarmac scrabbled eggs, put the little fella back into the bike buggy and then head off again. This time with the eggs carefully placed in the now rather deformed bike basket. 
10.40am: Peddle like a maniac through the near storm just go move forward.
11.00am: Get off the bike on trembling legs  and haul the shopping bags inside.
11.05am: Get lunch sorted for Andrew and watch him gobble it down.
11.35am: Nappy change on a kicking son and then upstairs for a nap.
In my mind.
12.05pm: Give up any attempt of getting the biting child to fall asleep.
12.10am: Kiddies TV child minding while mammy runs around with the hoover
12.50pm: Nappy change, containing yesterdays beet root dinner, on an over tired screaming and kicking child
13.00pm: Put the harness on Zassi and put Andrew in the buggy
13.05pm: Give Andrew the secret sleep weapon - välling. Within 15 minutes he's sound asleep.
14.00pm: Finally breathing normally again, and meet the gang at the train station.


Together we went to both second hand shops, and then walked slowly homewards. The children played like mad, the dogs acted mad - well our's did anyway and were soon securly behind the gate upstairs, the adults ate like mad and an overall enjoyable afternoon and evening was had.
I'm now finally securely seated on the couch with a glass of red by my side, struggling to keep my eyes open. Will soon give up...

Wednesday, July 27, 2011

Ordets kraft / The power of the word

Ibland känns det lite som att den lilla skara som läser denna blogg tillhör "de närmast sörjande", och att jag mest skriver för min egen skull. Lite som en dagbok egentligen.
Men så händer något som får den tanken på skam. Idag fick jag via omvägar höra att det jag skrivit, mina ord och mina tankar, faktiskt har haft betydelse för någon som jag inte känner.
Att mina tankar, som sedan blir till skrivna ord, lämnar avtryck i världen. Att tankekraften är stor har jag redan erfaret, och jag vet också att det skrivna ordet äger stor kraft. Att sedan mina ord och tankar äger samma kraft, skänker mig stolthet och gör mig oerhört ödmjuk.
Det ger mig en än större vilja att sprida goda vibrationer och försöka se det positiva i livet, det dråpliga och roliga, och att göra det med hjärtat.
Och framförallt, att vara aktiv i de bloggar jag följer. Ett litet ord, en liten kommentar betyder så mycket, och jag tror att fler än jag känner att det är de reaktioner vi får som bär oss vidare.
Bloggandet är ett privilegium, och jag är er alla evigt tacksam för att ni vill ta del av mitt liv och mina tankar. Det är en ära.

I sometimes feel that the little group of people who follow this blog are my closest family, and that I mostly write for my own sake. Sort of like a diary.
But then something happens that proves me wrong. I found out today that what I've written, my words and my thoughts, have mattered to someone whom I don't actually know.
My thoughts that become written words have made an impact in this world. I've always known that the power of thought is great, and that also the written word holds great power. To realise that my thoughts and words have the same power, gives me such pride and also makes me feel humble.
It gives me an even greater resolve to spread good energy and try and see the good in life, the funny and the strange. And to do so with my heart.
Also to be more active in the blogs that I follow. A few words and a comment means so much, and I think I'm not alone in feeling that it is the reactions to what we write that carries us forward. 
Blogging is a privilege, and I'm forever grateful to you for wanting to take part in my life and my thoughts. It is an honour.

Ängel / Angel


Idag vill jag skicka med dig en ängel som vakar över dig. 
En ängel som bär dig när dagen är svår, 
som styr dina steg på livets väg. 
Du behöver inte tro att ängeln finns där, 
hon viker ändå inte från din sida. 
Hon finns som ett stöd, med kärlek lika oändlig som universum är stort. 
Hon lyssnar när du inte vill prata,
hon älskar dig när du finner det svårt att älska dig själv.
Hon gör det av kärlek. Oändlig kärlek.

Today I want to send you an angel to watch over you. 
An angel that carries you when day is hard,
that guides you along the path of life.
You don't need to believe in the angel being there,
she still won't leave  your side.
She is there to support you, with a love as endless as the universe.
She listens when  you don't want to talk,
she loves you when you find it hard to love yourself.
She does it out of love. Endless love.

Tuesday, July 26, 2011

Gnälligt och piffigt / Whingy and flowery

Vårt gästrum skulle egentligen må bäst av en rejäl ansiktslyftning, men i väntan på det får en ny make up räcka. Och jag tycker att det räcker ganska gott!
Nu återstår bara att måla om byrå och liten pall, och ge den sista nytt tyg i samma mönster.

Det var ju superenkelt att göra en fin färgglad gavel, så snart sitter det nog en i vårt sovrum med.
Making a nice head board was easy peasy, so I think we'll have one in our bedroom too soon... 
Idag hade jag tänkt att tvätta bort den bergshöga tvätthögen, röja upp i kaoset här hemma och dammsuga golven. Vara lite allmänt nyttig, med andra ord.
Istället hade jag en gnällig och gråtande son klistrad vid mitt ben. Ömsom ville han vara i famen, ömsom absolut inte. Ömsom ville han sitta i knät och titta på Bolibompa, ösmom inte. En sån där dag där inget blir bra, och inget blir gjort.
Till sist gav jag upp och åkte till Kupan där mamma är volontär, och hittade på köpet ett par jättefina och nästan oanvända Kavat-kängor och Andrew till det facila priset...5 kr.
Lämnade gnällspiken med mamma för ett par minuters andrum, och inhandlade vadden som behövdes till sänggaveln och impulsköpte även en fin disktrasa i bomull och bambu från Ekelunds väveri. Den ska, tack vare bambuns egenskaper, inte lukta rutten disktrasa, och börjar den bli lite sunkig kan man koka den med lite tvättmedel så blir den som ny. Helt härligt eko, såklart.

Our guestroom could really do with a total face lift, but will have to settle for some new make up for the time being. 
Left to do now, is to paint the chest of drawers and the little stool which will also get a new seat with the same pattern as the head board. 
My plan for today was to get rid of the huge mountain of washing that has accumulated over the week, sort out the chaos that rules the house and do a bit of hoovering. Be a good little house wife in general. 
Instead I had a very whiny and whingy son attached to my leg. He wanted to be carried, then not. He wanted to sit on my lap and watch the kids channel, then not. One of those days where nothing is right, and nothing gets done. 
In the end I gave up, and brought Andrew with me to Kupan, a second hand shop, where mum volunteers. As an added bonus, I found a pair of Kavat boots for Andrew (really good quality) for a mere 5 SEK.
I left the little man with mum for a few minutes respite, and went to the shop next door where I bought some material for the head board, and also a cotton/bamboo dish cloth. Thanks to the bamboo  the dish cloth won't start smelling rotten after a few days. When it gets a bit worn, you boil it with some detergent, and it will be like new again. All gloriously eco friendly, of course. 

Monday, July 25, 2011

Guld / Gold

När livet tar över blir bloggandet lidande, så idag blir det bara bilder från en näst intill magisk kantarelltur.
When life calls for attention, the blogging suffers. Today I will present you only with a few pictures from yesterday's nearly magical mushroom picking. 


Lite anade vi här att skogen var FULL av det goda guldet!
Little did we know at this point, that the forest was full of the good gold!

Andrew hjälpte såklart också till.
Of course Andrew did his best to help.

I en sjö av kantareller.
In a sea of chantarelles.
Underbara gulisar gömmer sig under gräset.
Lovely yellow mushrooms hiding under the grass.

Några minuter senare...
A few minutes later...

En bra pinne är även den guld värd.
A good stick is also worth gold.

"Ser ni mig nu??"
"Can you see me now?"

Vart vi än såg var det gult. Underbart!
Where ever we looked, it was yellow!

Så här törstig blir man när man plockar svamp!
Musroom picking sure makes one thirsty!

Dagens resultat - nästan 30 liter kantareller på mindre än 2 timmar!!
Nearly 30 litres of chantarelles in less than 2 hours!!

Saturday, July 23, 2011

Tack gode gud / Thank God

Tack gode gud att min barn fötts frisk och inte med en outhärdligt elak sjukdom.
Tack gode gud att jag kan krama, pussa och busa med honom, precis som jag vill utan rädsla för att skada honom.
Tack gode gud att jag får se honom springa runt, skratta, rulla i gräset, ramla och få skrubbsår utan minsta spår av oro.
Tack gode gud att jag kan byta blöja och få sen en mjuk, go barnrumpa och inte stora elaka sår.
Ge denna mamma all din kärlek och all din styrka.
Ta hand om Tripp och håll honom i din famn.

Thank God for giving me a healthy child and not burdend a most horrible illness.
Thank God for allowing me to hug, kiss and play with my child without fear of hurting him.
Thank God for letting me see him running around, laughing, rolling in the grass, falling and grazing his knees without any fear.
Thank God for letting me change his nappy and see only a soft baby bottom, and not big vicious wounds.
Give this mother all your love and all your strength.
Take good care of Tripp, and hold him gently in your arms. 

Skördedax / Harvesting time


Egenskördat gott till middagen. Kokta rödbetor att inleda med, till och med Andrew är galen i rödbetor, och sen smörstekta morots"femöringar" och helt ärtskidor som tilltugg till kycklingen som långsamt stektes i ugnen. Rädisorna, som tyvärr även maskarna tycker mycket om, knaprade vi på medan maten tillagades.
Det är så himla gott att äta egenodlat!!

Harvested at home for dinner. Boiled beetroots to start off with, served with butter. We're all, Andrew included, mad about this! Then carrot "coins" and whole sugarsnap peas fried in plenty of butter to accompany the chicken that was slow cooking in the oven. The radishes dissapeared while the cooking went on. We love them, and unfortunately so do the little worms. 
I love eating what we've grown ourselves!

Friday, July 22, 2011

Träningsvärk i huvudet / Splitting headache


6 km på tunga ben med Zassi som ankare snarare än draghjälp har resulterat i en fullkomligt mördande huvudvärk trots att ett halv hav av vatten har letat sig nerför min strupe.
Gjorde det dock på skaplig tid, trots allt.
Nu ska jag inta ryggläge på soffan och inte röra en fena.
God natt på er alla!

6 km's on very heavy legs, with Zassi acting as anchor rather than hare has resutled in a splitting head ache despite the ocean of water that has found its way down my throat. 
Happy to say I did it in a decent time, after all.
Now I will die slowly on the couch, and not move until it's time to go to bed. 
I bid you all a good night!

Thursday, July 21, 2011

Dagens loppisfynd / Flee market bargain of the day


En superfin emaljkastrull för en tjuga...
This pretty enamel pot for two tenners (2 Euro)

Och den här fina glasburken som nu huserar min blivande mangroveskog!
Storebror hade dessa med sig hem från Floridaresan, så nu ligger de i bräckt vatten i glasburken och guppar. Väntar med stor spänning på att de ska bli stora pampiga träd!
Burken fick jag på köpet, så mer fyndigt än så blir det inte!

And then this nice big glas jar that is now home to my future mangrove forest.
My brother brought these mangrove seeds with him home from Florida, and now theyre bobbing around here in slightly salted water. I'm hoping to see them turning in to big trees soon!
The jar was a free bee when I bought the pot, happy days!

Kärlekstunnel / Tunnel of love

 
...eller varför vuxna män inte ska krypa in i ett barns kryptunnel...
...or why grown men should not crawl in to a child's tunnel...


 
Massor av skratt och ett underbart slut på middagen!
Loads of fun and a wonderful ending to our dinner!

Välsignade regn / Blessed rain

Regntunga skyar, grått och ruggigt.
Andrew sover och jag hade tänkt att köra igång operation slipning av bord, stol och nattygsbord.
Kapitulerar istället för vädret, och slår mig ner i soffan med ett gammalt avsnitt av Cityakuten. Knaprar på cream crackers och dricker te. Njuter av kravlös egentid. Mmmmm....

Grey and dull skies, rain drumming on the windows.
Andrew is asleep and I had planned on getting started with the sanding of table, chair and bed side tables. 
Instead, I succumb to the weather and sprawl out on the couch watching an old episode of ER. Munching on Cream crackers and drinking my steaming hot tea. Purely enjoyment of some alone time. Mmmmm...

Wednesday, July 20, 2011

Lata semesterdagar / Lazy holiday

Klippt gräset med lillhjärtat på ryggen.
Dammsugit inne och även altanen.
Byggt sandkakor.
Ätit god lunch på altanen med bror och S.
Lekt med hundar i olika storlek och ålder.
Tupplurat med sötaste Andrew.
Promenerat med hundar och son.
Fått en vägg på altanen målad.
Vattnat blommor.
Hängt och vikt tvätt.
Njutit av varenda värdefull semestersekund med min älskade sötnöt.


Zassi på kattspaning.
Zassi on the look out for cats.

Mowed the lawn with my sweetie on my back.
Hoovered inside and out on the terrace.
Made sand cakes.
Enjoyed a lovely lunch on the terrace in the company of brother and S.
Played with dogs in all sizes and ages.
Napped with the sweetest Andrew.
Been for a walk with dogs and son.
Had one terrace wall painted.
Watered the plants.
Hung and folded the washing. 
Thoroughly enjoyed ever precious holiday second with my darling son.

Tji träningsvärk! / No soreness!!

Ha! Den förväntade träningsvärken lyser med sin frånvaro!
Morgonen har ägnats åt gräsklippning - med handjagaren, så klart, och med Andrew på ryggen. Klart att han ska vara med! Lite soffmys på det och nu dammsugning och tvättvikning.
Har allt tänkt hinna med lite valpmys och samvaro med bror och S oxå, bara jag blir klar här.

Ha! Somehow I'm not half as sore as I thought I'd be after yesterday's voluntary torture. Great stuff!
Have done the lawn this morning, with the hand mower of course, and with Andrew strapped to my back. He's the supervisor...
Did some cuddling up on the couch afterwards, and now hoovering and laundry folding. 
Have planned on socialising a bit with brother and S as well, and puppy cuddling. Just need to get the other bits done first....

Tuesday, July 19, 2011

Vansinne... / Madness...

400 m. 
3 min vila. 
800m. 
3 min vila. 
1200m. 
3 min vila. 
1600m. 
3 min vila. 
1200m. 
3 vila. 
800m. 
3 min vila. 
400 m. 
DÖD.

Japp, det har jag roat med mig idag tillsammans med löparessen Storebror och Sharon. Båda springer mycket och långt. Jag springer ibland och inte fullt så långt.
Men attans, JAG HÄNGDE MED!! Hur jag gjorde vet jag inte riktigt, men jag gjorde det. Tack vare draghjälp av Sharon och peppning av storebror.
Vi låg på under 2 min per varv, vilket får betraktas som godkänt, och med en total kilometertid på under 5 min om jag inte missminner mig. Behöver kanske inte tillägga att storebror gjorde det på ungefär halva tiden... Men så är han superfit...
Jobbigt som bara 17!! Efter sista varvet där Sharon drog iväg som en skållad råtta tog musten ur mig helt. Hängde inte riktigt med, men höll ett jämnt tempo.
Är riktigt stolt över mig själv, och får väl kanske inse att jag nu klarar av 1 mil utan att helt dö.
Tack Jeppe! Tack Sharon! Det här gör vi om. Om ett halvår eller så...

400 m 
3 mins rest.
800 m. 
3 mins rest
1200 m. 
3 mins rest.
1600 m 
3 mins rest
1200 m
3 mins rest
800 m
3 mins rest
400 m
DEAD

Yep, that's what I've been up to today with running pro's Big brother and Sharon. They run a lot and fast. I run not so often and not quite so fast.
But blimey, I KEPT UP!! Don't know how I did it, but I did! With a bit of help from Sharon who acted hare, and big brother who cheered us on. 
We did it in under 2 minutes per lap, and in all under 5 minutes per kilometer if my memory serves me right. I don't need to tell you that Jeppe did it in roughly half the time Sharon and I did it, but then he'r really REALLY fit. 
It was really hard going! Sharon bolted off like a cannon ball on the last lap, and I didn't quite keep up but still managed to keep a steady pace. 
I'm quite proud of myself, and might have to tear down yet another mental barrier saying "You can never run 10 km's". 
Thanks Jeppe! Thanks Sharon! Let's do it again. In 6 months or so...

Monday, July 18, 2011

Kärringveckan... / Women's week...

...har så inletts. I vår familj börjar den inofficiellt med min äldsta brors födelse dag den 17:e, mellisbrorsans namnsdag idag, min egen i morgon och sen igen mellisnamnsdag i början av nästa vecka.
Vore vi en tårtälskade familj skulle det kunna bli många tårtor, vi brukar nöja oss med en....This week in July is called Women's week (kärringveckan) because every day of the week - bar one - has a woman's name for names day. (Every day of the year is attached to a name, "name's day"). In our family we start off with my oldest brother's birthday on the 17:th, then the middle brother's names day today, my own tomorrow and then finally middle bro's turn again next week. 
If we were a true cake family, there would be an awful lot of cakes had this week. As it is, there might be one...Tygblöjeuppdatering / Cloth nappie update

Nu när vi har använt tygblöjorna ett tag tänkte jag komma med en liten uppdatering.
Vi använder fortfarande engångsblöjor ibland på nätterna när allt-i-ett-blöjorna, de 2 vi har i dagsläget, inte är rena, eller när vi är på resande fot.
Däremot använder vi alltid tygisarna när vi är hemma, och har kommit in i rutinerna kring det. Vi tvättar ungefär varannan dag, och det mest för att vi inte har tillräckligt många extra inlägg. Detta ska dock införskaffas snarast.
I början fick Andrew väldigt röd rumpa, och nästan flagnade för att den blev så torr. Detta är dock helt borta nu, och han har sedan dess inte haft minsta tillstymmelse till röd stjärt.
Blöjorna sitter bra, men kardborren kan ibland hamna så att den skaver mot låret. Vi måste vara noggranna med hur vi fäster blöjorna. Eftersom även blöjbyxorna är begagnade är kardborren lite utnött och sitter på vissa ställen inte jättebra. Tror dock inte att det skulle vara minsta problem med nya blöjbyxor. Det finns andra modeller med kanppar istället för kardborre som jag gärna skulle prova.
Rispapper i blöjorna är ett måste, tro mig - det är inte särskilt roligt att skrapa bort bajs från tyget. Med rispapper är problemet lätt löst, och hela härligheten spolas ner.
Visst är det ett visst merarbete med tygblöjor; de ska sköljas ur efter användning och sedan tvättas, vikas osv, men ändå mycket mindre betungande än vad jag trott innan. Och jag gör tusen gånger hellre detta lilla extrajobb än att jag fyller upp soptunnan med engångsblöjor! Det beror helt enkelt på vilka prioriteringar man gör i livet.
Önskar nu att jag börjat långt tidigare med tygblöjor!

Thought I'd give you an update now that we've been using the cloth nappies for a while. We still use the disposable nappies when out and about a lot, or during the night if the all-in-one cloth nappies are dirty. (We only have two of those at the moment)
When we're at home we use only the cloth nappies, unless he's running around naked (which happens a lot now during the summer) and have got the hang of it. We wash every other day, mostly because at the moment we don't have enough extra inlays. We'll be buying more of those though. 
To start off with, Andrew's bottom was really red and flaky. This all gone now though, and he's not had a teensy bit of redness since then. 
In all the nappies have got a really good fit. The one thing that annoys me at times is the velcro on the nappy pants that, if we're not careful, can end up chafing his thigh a bit. There are models with buttons that I'd really like to try.
Also, because they are second hand, the velcro is a bit worn at places, and if fastened the fit is not quite as good. Don't think this is a problem at all with new nappy pants though. 
The rice paper that we use closest to the skin is a must! Believe  me, scraping poo off of the fabric is not my idea of fun! With the rice paper this problem is easily solved though, and the whole delight can be flushed down the toliet. 
There is a certain amount of extra labour involved in cloth nappies for sure; rinsing after use, washing, drying, folding... But, I have to say, it is not at all as bad as I'd imagined it before I started. 
I'd much rather do all this, than filling up the bin with the disposable ones! It is all down to what we prioritize in life!
I really do wish we'd started using cloth nappies much sooner!

Saturday, July 16, 2011

Run Forrest, run!

Åh vad det kan vara skönt att springa en trudelutt ibland. Perfekt väder idag, molnigt och ett mycket fint duggregn. Hade bestämt mig för en runda, som jag trodde skulle vara minst 7 km och gav mig iväg med Zassi i ett snäppet lugnare tempo än sist. Lätt i benen och ganska snopen när jag kom ut ur skogen och bara hade rakan hem. Funderade ett tag på att ta en extra sväng runt Söderby, men vid det laget hade den fina duggregnet övergått i ganska rejält regn så vi höll oss till planen.
Totalt sett blev det 6, 5 km på 41 min, så det får väl vara helt ok. Men, lite irriterad på att det inte var längre. Jaja, hinner jag kanske det får bli en lite längre sväng i morgon.
Jag har i alla fall bräckt den mentala gräns på 5 km som jag haft i så många år. Har alltid sagt att jag inte klarar med än 5 km, och nu är det så härligt att känna att 7-8 km nog inte är något större problem.

How wonderful it is to go running sometimes. Today the weather was perfect, overcast and with a very light drizzle. I'd decided on a round that I thought would be at least 7 km's, and headed off with Zassi at a slower pace than the last time. With light legs but somewhat surprised we got out of the woods and on the home stretch. For a while I pondered running an extra bit around the next village, but at that point the ligth drizzle had turned into proper rain so I decided against it. 
We ran 6,5 km's in 41 minutes, which is ok. But, I am annoyed that it wasn't the 7 km's I'd planned on. 
Maybe I'll have time for a run tomorrow as well. 
At least I've made history of the mental limit of 5 km's that I've had for sooo long. I've always said that I'm only capable of 5 km's and not anything longer. 
Now I know I can easily run more than those 5 km's, and probably 7-8 km's without dying. 

I have a love affair...

...med mina fantastiskt vackra Dahlior!
Är de inte magnifika så säg?

...with my stunning looking Dahlia!
Aren't they just magnificent??Friday, July 15, 2011

Nya tofflor / New slippers

"Dammtussar är änglarnas tofflor". Låter det inte alldeles underbart?
Men hur mycket jag än tycker om tanken på änglar iklädda mina dammtussar, kände jag idag att det var dags att ta in en helt ny kollektion åt mina bevingade vänner.
Andrew var, som alltid på fredagar, hos mormor och morfar. Fredagar är deras dag att hämta från dagis, och nu när han är sommarledig vill de gärna fortsätta ha sina fredagar med honom. Jättemysigt tycker vi alla att det är!
I morse när vi hade lite mys på morgonkvisten, tog han sin dinosaurie, tittade på mig och sa "tå" (tåg). Det tog mig ett par ögonblick innan jag förstod vad han menade. Dinosaurietåget.Ett av hans favoritbarnprogram. Sötnöten!
Lämnade av honom hos mormor och morfar precis i tid för programmet, till hans lycka.
Sen tog storstädningen vid. Ibland tycker jag att det är så himla skönt att städa, och idag var en sådan dag.
Att få göra det i lugn och ro, ta ett rum i taget och göra det ordentligt. Medan jag städade, lyssnade jag på de sommarpratare jag missat i veckan, och tänkte på ingenting. Meditation kan ibland vara precis så enkelt.
Med invändig fönstertvätt på samtliga fönster, och även utsidan samt altanfönstrena på baksidan tog det mig hela dagen att bli färdig.
Nu sitter vi här i ett rendoftande hus och njuter av fredagkvällen med Top Gear. Till och med jag som är helt ointresserad av bilar, gillar dessa galna grabbar.
I morgon kommer mellanbrorsan med sonen V upp, det var längesen vi träffades så det ska bli kul. På söndag ska vi alla åka till storebror som fyller år. Det var ännu längre sedan vi träffades alla tre syskon!
Härlig helg alltså!

"Dust balls are the angels's slippers". Doesn't that sound really nice?
But however much I love the idea of the angels trodding around in my dust balls, I felt that it was high time to bring a whole new collection for my divine friends. 
Andrew had his mormor and morfar Friday as usual. It was their day to pick him up from the creche on Fridays, and they really wanted to continue with their Fridays together even though he's on summer holidays. 
This morning when we were cuddling on the couch, he held his dinosaur, looked at me and said "tå" (train), and it took me a few moments to realise what he meant. Dinosaur train. One of his favourite children's programs! How sweet it that?!
I dropped him off at mormor & morfar's just in time for his program, much to his delight. 
Then the big clean commenced. 
Sometimes I really enjoy cleaning the house, and today was one of those days. To do it in peace and quiet, and carefully do one room at a time. Today I listened to the radio while doing so, and let my mind go blank. Meditation can be as easy as that!
Cleaning the entire house, and all the windows on the inside (not the outside because of the rain) took me all day. 
Here we are now, relaxing in a sparkling clean house watching Top Gear and then Morse. Even I , who aren't a bit interested in cars find the lad in Top Gear really funny. And Morse is Morse...
Tomorrow my middle brother and his son V are coming up to stay with mum and dad. I haven't seen him in ages, so I really look forward to seeing them. On Sunday then, we're all going to our big brother who's birthday it is. 
We've got a good weekend ahead of us!

Thursday, July 14, 2011

Fika, bad och löpning / Tea, beach and running

Underbar eftermiddag med tjejorna hos E & J i Snatra. Fika med fötterna i gräset och sen badning för hela slanten med hela gänget. Andrew kom ut på "djupt" vatten med skräckblandad förtjusning, medan lilla L sprang rakt ut utan minsta tillstymmelse till rädsla eller ens respekt för vattnet. Underbart!!
Jättemysigt att träffas igen, det händer tyvärr lite för sällan.
NÄr vi väl fått en rejält trött lill-skrutt i sängen, tog jag på mig löparskorna, satte selen på Zassi och så gav vi oss ut. Eftersom min totalt jättevältränade vän S kommer upp och hälsar på snart, och har lovat/hotat ta med mig på en löparrunda tänkte jag att det var lika bra att sätta fart på benen. 3 veckors intervaller kan inte direkt räknas som regelbunden löpning...
Min plan var att rundan jag bestämt mig för skulle vara 6-7 km lång, helst 7, så att jag på något sätt till nästa vecka har torterat mig upp till en mil. Fråga mig inte hur jag tänkt att det skulle gå till, men så löd planen.
Med mobilen i fickan med JogTracker påslagen, och musik i öronen (för ovanlighetens skull), gick det riktigt lätt. Förutom sista kilometern som var riktigt motig!
När jag stängde av JogTracker, visade den att jag sprungit 6,1 km - inte helt nöjd, hade hoppats att det var närmare 7... - på tiden 0:35:16. Detta skulle ge en kilometertid på 5,7 min. Behöver jag säga att jag tvivlar på korrektheten i detta?? Ska ladda ner en till app och se om den visar annan tid...

Back from a fab afternoon with the girls at E & J's cottage in Snatra.  Started with a cup of tea with the feet in the grass, then we headed to the beach! Andrew went out into the "deep" water for the first time, with equal measures excitement and fright. Little L on the other hand, ran straight out into the water like she was half seal. No fear, and no respect. I love it!
It was really nice getting together, it doesn't happen often enough!
Once we got a very tired little fella into bed, I donned my running shoes and put the harness on Zassi. Because my super fit friend S is coming to town soon, with a promise/threat to take me running. She does 14 km, I do 5, so I thougth I'd better improve a wee bit. Regular training is not once every three weeks...
My plan was to run 6-7 km, and do so a couple of times before she gets here, and then hopefully be able to do 10 km with her. Away with the fairies, I know, but it sounds good...
Anyway, with my mobile with the JogTracker app running in the pocket and music in my ears we headed off. It was all hunky dory until the last kilometre that was far from easy going. 
When I turned hte app off, it showed that I'd ran just over 6 km's - not quite happy with that, would have preferred it to be closer to 7 km's - in 35:16 minutes, which would give a kilometre time of 5.7 mins. Need I say I doubt the accuracy of this?Although I wish it was true... Will download another app and see what time it will give me. 

Second hand

Idag ska vi tillbringa eftermiddagen med härliga mammor med barn, ute vid kusten med tårna i havet. Behöver jag säga att vi så ser fram emot det! Det har blivit på tok för lite bada den här sommaren...

Igår tog vi oss en tur ner till en av second hand affärerna här i vår lilla köping. Massor med roligt hade de fått in, och lottlösa kom vi som vanligt inte hem. Vi hittade ett jättefint bord med stol till Andrew, som men en liten omgång färg kommer att bli som nya!

Today we're spending the afternoon with fabulous mammie's with children, out by the coast with our toes in the sea. I don't have to say that I really look forward to it, do I? There has been way too little swimming done this summer...


Yesterday we went down to one of the local second hand shops, and had a field day. They had lots of great stuff, and of course we didn't leave empty handed. Found a great little table and chair for Andrew, that will be like new with a lick of paint.


Tjusigt bord med stol, för det facila priset 50 kronor. Som hittat tycker jag!
Fancy little table with chair, all for roughly 4.50 Euro. What a bargain!
Till middag skördade jag våra första rödbetor som serverades kokta och med en klick smör. Det smakar helt enkelt gudomligt!!
For dinner I harvested our first beetroots, that we served boiled and with some butter. It tasted heavenly!
Här växer det så det knakar!
Beetroots and onions grownin like mad!

Wednesday, July 13, 2011

Åland

Uppe med tuppen var vi igår, och satt redan kvart över sju i bilen och styrde kosan mot Grisslehamn. Andrew, som varit vaken sen kl 5 somnade nästan på en gång, och vi andra njöt av en bilfärd genom vackert landskap.
Vi kom fram till färjelägret i god tid, och ställde oss i bilkön för att få köra ombord i sinom tid.
Och det var här min kära mor insåg att hon visst hade glömt handväskan med plånbok hemma. Hoppsan! Så kan det gå när inte haspen är på, eller nåt.
Som tur var lovade pappa att föra över pengar till mitt konto som vi kunde ta ut åt den glömska hustrun. Han ville ju inte att hundarna skulle pinka på henne.
Andrew brydde sig inte ett dugg om borttappade handväskor, det fanns ju båtar att titta på!!
We got up bright and early yesterday morning, and at 7,15 we were seated in the car and heading off towards Grisslehamn. Anderw, who had been up since 5am, dozed off nearly straight away and the rest of us enjoyed driving through a beautiful morning landscape. 
We arrived at the port in plenty of time, and joined the other cars in the line waiting to board the ferry. 
This is when my dear mother realises she's left her hand bag, and purse, at home. Ooopps! 
Luckily enough, we got hold of my dad who promised to transfer some money to my account so that the poor woman wouldn't be without monies. 
Andrew on the other hand couldn't care less about forgotten hand bags. There were boats to look at!
Båtresan var en höjdare för en liten parvel, och det lektes mer i trappor och på soldäck än i den fina lekhörnan som fanns i cafeterian.
Efter båtresans alla upplevelser tog det inte lång tid för honom att somna i bilen på väg mot Mariehamn. Inte ens när vi flyttade honom från bilen till vagnen vaknade han. Men dofterna av vår picnicklunch nådde till slut även hans näsa och väckte honom ur middagsluren.
Being aboard the boat was a total success with the little man. There was even a reallk good playroom for the children, but of course he spent more time playing on the stairs and on the sun deck.
After all the excitement on the boat it took him no time at all to fall asleep as we drove to Mariehamn. Not even as we moved him from the child seat to the pram did he wake up! It took the smell of our picnick lunch to wake him from  his slumber. På Lilla Holmen där vi hade får picknick fanns även en del djur att beskåda, som kaniner, höns och tuppar och påfåglar. Allt detta var ju jätteintressant för en liten parvel som älskar djur, och för mor och far blev det en aha-upplevelse att inse att påfåglar faktiskt kan flyga!
At Lilla Holmen where we had our lunch, there were also animals to have a look at; rabbits, hens and roosters and peacocks. All of this very interesting to a little boy who loves animals, and to his mother and father it was a bit of an eye opener to realise that peacocks can actually fly! 


Lite senare blev det dags för en av dagens höjdpunkter för min och mammas del - glassen! Det är inte för inte min mun vattnas vid tanke på finsk lakrits- och mintglass. Hur jag har sett fram emot detta!
Då vi tyckte oss ha lite begränsat med tid tog vi första bästa glasställe, där självklart båda smakerna lyste med sin frånvaro, men de smaker vi valde ändå smakade ok.
Efter glassen ser vi att vi har lite tid kvar att slå ihjäl, så vi promenerar upp mot centrum och vad är det första vi möts av???? Jo men såklart, en glassvagn där de säljer...lakritsglass och mintglass. Nu var vi dessvärre så mätta att det helt enkelt inte fick plats med mer glass. Gissa om jag grämde mig?!?!?!?
Vi strosade runt en stund, och till sist när vi gick tillbaka mot bilen kunde jag inte längre ignorera ropen från lakritsglassen, utan bad magen om förståelse och köpte mig en kula glass. Himmel så gott det var!!!
Straxt innan vi kom till färjelägret i Mariehamn stannade vi till på Jussis keramik och lät Andrew klättra runt på betonggrisarna utanför.

A bit later it was time for the day's high light, at least for me and mum. The ice cream! The mere thought of Finnish liqouirice and mint ice cream makes my mouth water!
Because we felt a bit pushed for time (totally without need, it later turned out) we decided to have our ice creams close to the park where we'd had lunch. Unfortunately there was no liqourice or mint ice cream there, but what the had still tasted nice. 
As it happened we had a half hour or so to spare, so we trundled up towards the centre of town, and lo and behold - what is the first thing we see if not an ice cream van selling just the flavours we wanted. If only we'd have any room left in the tummies... 
As we later walked back towards the car, I caved in to the last ice cream van, and got myself some liqouirce ice cream. I was in heaven!!


Just before coming in to the port in Eckerö, we stopped at Jussis Keramik, and let Andrew play with the concrete pigs outside the shop. 

Det var fyra trötta resenärer som halv åtta påbörjade resan hem, och den allra yngste somnade inom fem minuter.
En lång men fantastiskt rolig dag tog sitt slut!
At 7.30pm four tired voyagers began their travel home, and the youngest one was fast asleep within 5 minutes! 
A long but fantastic day came to an end. 

Monday, July 11, 2011

Lata datar / Lazy days


Det är med semester är livet det!
Idag har vi myst, lekt med M & H, slappat, gått promenad och knappt kollat på klockan alls!
Andrew sover nu, pannkakorna är stekta, kycklingklubborna färdiga och ett glas vin står på bordet framför mig. I morgon drar vi till Åland, det ser vi fram emot. 

Holiday really is life!
Today we've lounged around, played with M & H, been for a walk and hardly even looked at the watch. 
Andrew is now asleep, the pancakes are done, the chicken drumsticks ready and yummy and a glass of wine is sitting on the table in front of me. 
Tomorrow we're heading for Åland, can't wait!

Morgontåg / Morning train

Klockan halv sju i morse kördes det tåg i det blå husets vardagsrum. Glädje och frustration avbytte varandra växelvis, båda med samma inlevelse.

Nu sover underverket äntligen, efter att ha varit trött i princip sen kl 8. Det har varit en förmiddag fylld av extrema känsloyttringar av alla de slag.
Så fort min lilla bloggpaus är över ska jag bege mig mot spisen för matsäckspannkaksstekning. Åland med stora båten står på schemat för morgondagen, och då är ju pannkakor i matsäcken ett måste.At half six this morning the little train were doing more rounds around its track than Schumacher around his. Joy and frustration took turns in the little boy, both expressed with the same vigour. 


Now the little prince is asleep, at long last. He's been tired pretty much since 8am. The morning has been filled with emotional outbursts of all kinds.
As soon as this litte blog paus is over, I will head for the cooker and start making pancakes like a woman posessed. We're going to Åland tomorrow with the big boat, and what better food to bring than pancakes?!

Sunday, July 10, 2011

Åska / Thunder


I morse fick jag äntligen chans att ta ut min kära handjagare igen! Det har ju varit så varm och torrt att gräset knappt har vuxit alls, men maskrosorna och alla andra ogräs har som vanligt växt som...ogräs.
Bredvid mig gick Andrew med sin lilla handjagare, och klippte gräset han med. Hur söt som helst!!

Vilket underbart åskväder det blev på eftermiddagen! Det dundrade runt omkring oss och regnet fullkomligt vräkte ner på altantaket där vi satt och njöt av ovädret. Åh vad jag tycker om blixtar, dunder och spöregn, allra helst om jag får sitta under tak på altanen.

This morning I finally got to use my dear handmower again! Because of the weather being so warm and dry the grass has not grown at all. All the dandelions and other weed has as usual grown like...weed.
While I mowed, Andrew walked right beside me with his own little hand mower and helped mummy cut the grass. Cute as a button!!


Later on in the afternoon there was a proper thunder storm! While the rain beat down on the terrace roof, and the thunder echoed around us, we sat out on the terrace and enjoyed the show. I love a good  old thunder strom, especially if I get to sit out on the terrace.  

Morgonmums / Morning yumyums

Ännu en strålande varm dag har tagit sin början.
Vi inledde den mumsig banan och smultron"glass" (frysta bananskivor och frysta smultron körda i mixer)


Yet another sunny and warm day has begun. 
What better day to set it off than with some yummy banana and wild strawberry "ice cream"??
"Ice cream" made of frozen banan slices and frozen berries mixed together.


Saturday, July 9, 2011

SEMESTER! / HOLIDAY!

Fredag och sista dagen innan semestern. Hade bestämt mig för att gå redan efter lunch, ville fira semestern med mina grabbar.
Knatade iväg till stationen in den dallrande värmen, tog mig upp för trappan till perrongen. Nu började svetten göra entré. "Tåg ersatt av buss". Underbart.
Ner för trappan igen, och vidare till busslingan. Bussen borde komma om någon minut eller två. En hel massa minuter senare hade fortfarande ingen buss kommit. Någon ringde och fick besked att den var 30 minuter försenad. Underbart. Helt j-kla underbart.
Vid det här laget rinner svetten nerför min rygg. Jag bär en bomullsklänning som visar all antydan till fukt. Underbart. Helt jäkla fantastiskt underbart.
Hem kom jag till sist, en och en halv timme senare än planerat.

Bilderna nedan visar att jag trots en mindre bra start på ledigheten har haft två härliga dagar!

Friday and the last day before my holidays. Decided to go really early, after lunch, to get home to my boys early and celebrate freedom!
Trundled to the train station in the sweltering heat, up the stairs to the platform with the sweat beginning to make an appearence. "Train cancelled. Replaced by bus". Great. Just great. 
Down the stairs and to the bus stop. The bus should only be a minute. Loads of minutes later still no bus. Apparently it's 30 minutes delayed. Absolutely fecking great. 
By now the sweat is running down my back. And I'm wearing a cotton dress that will show any kind of liquid. Great. Absolutely fecking brilliantly great. 
Got home in the end, roughly 1,5 hours later than planned. 
Thank god I've now got 4 weeks of freedom ahead of me!!


Here's proof that I've had two fantastic days despite the not so good Friday. 


Det är så härligt att bada i mormor och morfars stora bassäng...
I love playing in mormor and morfar's big pool...

HOPP!! ...men den jättestora vattenpölen på gatan är rätt rolig den med!
JUMP!! ...but the really big puddle on the street is great fun too!!

Kolla vilken stil jag har!!
Check out my style!!Perfekt djup för lite simträning!
Perfekt depth for a bit of swimming practice!


Plask plask!
Splash!

4-hjulsdriven '09:a.
4 wheel drive '09
Att se min Zassi leka så här med en annan hund, i det här fallet brorsans Kompis, gör mig glad ända in i själen! Det är inte ofta hon hittar någon som ser förbi hennes "hundspråksdyslexi". UNDERBART!!
Watching my Zassi playing like this with another dog, in this case my brother's Kompis, makes my heart sing with joy! It's not often she meets a dog that sees past her "dog language dyslexia". WONDERFUL!!!